מדבקות נייר

מדבקות נייר

אנחנו מייצרים מדבקות נייר לשימושים שונים

מדבקות נייר עם דבק חזק להדבקה על מוצרים

מדבקות נייר להסרה קלה ללא השארת סימני דבק

מדבקות ניר אטומות אשר מיועדות לכיסוי מושלם ולאיטום טקסטים מתחת למדבקה

כל המדבקות יכולות להגיע בגלילים

המדבקות יכולות להיות בכל גודל ובכל צורה

ייצור המדבקות במפעלינו תוך 24 שעות

המדבקות יכולות לכלול הדפסות שונות

ניתן גם להשאירן ריקות להדפסה במדפסת גלילים בבית העסק