מדבקות שביר

מדבקות שביר

מדבקות שביר סוגים שונים להדבקה על אריזות

מדבקות שביר כתוספת למדבקות יצוא

מדבקות שביר כתוספת למדבקות משלוח

מדבקות שביר כתוספת למדבקות שם וכתובת

הדפסה אדום לבן עם סמלים של מדבקות שביר דבק חזק

להצעות מחיר במייל נא לציין: שם חברה, איש קשר, וטלפון

גודל מדבקה, כמות מבוקשת, סוג החומר,יעוד המדבקה, וקובץ ההדפסה