מדבקות הולוגרמה

הדפסת מדבקות הלוגרמה

מדבקות יבואן רשמי

מדבקות מקורי

מדבקות כשרות

מדבקות הולוגרמה אינן מדבקות מיוחדות אשר אינן ניתנות לזיוף

מדבקות הולוגרמה שלנוהינן  בעלות אבטחה כפולה

שאינן ניתנות לזיוף או לשכפול בשום מקום

מדבקות שאינן ניתנות להעברה לאחר שהודבקו

הכנה מהירה תוך 24 שעות

מדבקות בהתאמה לצרכי הלקוח

ניתן להגיע לפגישה מסודרת לבחינת המדבקות ולהדבקתן על המוצר

להצעות מחיר במייל נא לציין: שם חברה, איש קשר, וטלפון

גודל מדבקה, כמות מבוקשת, סוג החומר,יעוד המדבקה, וקובץ ההדפסה